เป้าหมายของการก่อตั้งกลุ่ม บริษัท ซุปเปอร์วี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าที่ดี มีคุณภาพและที่สำคัญจำหน่ายใน ราคาจับต้องได้ สมเหตุสมผล ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ สำหรับกลุ่มลูกค้าช่างเสริมสวยมืออาชีพโดยเฉพาะ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทซุปเปอร์วีฯและในเครือ ยังเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่จัดจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสวยครบวงจร อีกด้วย

จุดเริ่มต้นของกลุ่มบริษัทซุปเปอร์วีฯและในเครื่อ เริ่มขึ้นจากการก่อตั้งหจก.โชคจำเริญบิวตี้อิมปอร์ตแอนด์เอ็กซ์ปอร์ต โดย คุณจำเริญ นาคะเลิศกวี (ผู้บริหารรุ่นที่ 1) จากแรงบันดาลใจ จึงทำให้เกิดแรงผลักดันให้ผลิตเก้าอี้เสริมสวยด้วยตัวเอง จากห้องแถวเล็กๆ เชิงสะพานคลองมอญ กับพนักงานไม่กี่ชีวิต ได้คิดริเริ่มทำเก้าอี้เสริมสวยชาย ที่เรารู้จักกันในชื่อ บาร์เบอร์ ภายใต้คำจำกัดความสั้นๆว่า โชคจำเริญขอให้รวย ก่อตั้งมานับเป็นระยะเวลา กว่า 30 ปี และจดทะเบียนเมื่อ 7 มกราคม 2535 ภายใต้ชื่อ ร้านโชคจำเริญสรรพกิจ (พงเอ็งฮวด) ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น หจก.โชคจำเริญบิวตี้อิมปอร์ตแอนด์เอ็กซ์ปอร์ต ซึ่งการผลิตในยุคแรกๆ หากพูดถึงกระบวนการผลิตเรียกได้ว่าเป็นงานแฮนเมดทั้งหมด   จากความมุ่งมั่น ทุ่มเท ทั้งแรงกายแรงใจ ฝ่าฟัน อุปสรรค น้อยใหญ่ ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับและยกย่องจากลูกค้าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ในเรื่องคุณภาพของสินค้า ว่า เป็นสินค้าคุณภาพดี บริการหลังการขายเยี่ยม และเป็นที่มาของคำว่า “ใช้ดีจึงบอกต่อ”

ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คุณนภา นาคะเลิศกวี ภรรยาของ คุณจำเริญ นาคะเลิศกวี(ผู้บริหารรุ่นที่1และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ) ได้ก่อตั้ง นภา แอนด์ ซันส์ บิวตี้อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต(ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2543 เพื่อนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับช่างเสริมสวย ซึ่งเป็นรายแรกๆ ของเมืองไทย ที่นำเข้าสินค้าจำพวกเครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับช่างในร้านเสริมสวยโดยตรง ภายใต้แบนด์ Super V inter ปัจจุบันนี้ใช้ชื่อ บริษัท ซุปเปอร์วี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นับเป็นเวลากว่า 19 ปี ขณะเดียวกัน บริษัทฯก็ได้ขยายฐานสินค้าต่อไปยัง เคมีภัณฑ์ จึงก่อตั้ง บริษัท เอสพีวี อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์คอสเมติก  เมื่อวันที่12 มกราคม 2553 เพื่อนำเข้าเคมีภัณฑ์สำหรับช่างผมมืออาชีพ ภายใต้แบนด์ SPV Supervinter เป็นระยะเวลากว่า 9 ปี เราได้นำเข้าสินค้าเคมีที่คำนึงถึงคุณภาพของสินค้าและความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก โดยมีสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกใช้ ภายใต้สโลแกนที่ว่า ” ผมหอม  นุ่ม  เงา นึกถึงเรา  SPV

ยุคปัจจุบัน จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก และจากประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 30 ปี เราจึงเข้าใจช่างผมไทยเป็นอย่างดี ด้วยความเป็นผู้นำ ของวงการเสริมสวย และศักยภาพที่เปี่ยมไปด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ เราจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อ ค้นหาเทคโนยีใหม่ๆ ที่ทันสมัย อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประโยชน์สูงสุดต่ออาชีพและวงการเสริมสวย ให้กับท่าน(พี่น้องช่างผมไทย) ตลอดไป

Scroll to Top